Literatuur

ARNOLD ALETRINO
MOEWE JAREN
juli 2018 / 128 pagina’s / ISBN 978-94-9115-411-9
€ 14,90
.
Tekstfragment met foto
.
.
.
.
Arnold Aletrino (Amsterdam, 1 april 1858 – Montreux, 17 januari 1916) kwam als student in aanraking met de Tachtigers Kloos, van Deyssel en van Eeden, werd lid van hun literair genootschap Flanor en publiceerde al snel zijn eerste verhalen in De Nieuwe Gids. Van 1910-1912 was hij redacteur van het tijdschrift. Aletrino studeerde af in 1886 en promoveerde in 1889. Hij werd gemeentearts en arts van de Amsterdamse brandweer; via dat werk kwam hij in aanraking met de armste lagen van de bevolking. Na zijn promotie in 1899 kreeg hij ook een universitaire aanstelling als lector in de criminele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Door zijn praktische ervaring, studies en voordrachten verrichtte hij baanbrekend werk op medisch-sociaal gebied. Zo was hij een van de vroegste pleitbezorgers van de homoseksualiteit (in die tijd ‘uranisme’ genoemd) en stak zijn nek uit voor andere zwakke groeperingen in de samenleving. Aletrino was een schrijver van bij uitstek sombere literatuur. Hij werd geïnspireerd door het Franse naturalisme en vond stof in zijn deprimerende artsenpraktijk en zijn persoonlijke leven (Aletrino leed aan depressies, onder meer veroorzaakt door de zelfmoord in 1897 van zijn eerste vrouw Rachel Mendes da Costa, waarmee hij in 1981 was getrouwd.

bandje

.
.
alperALEKPER ALIYEV
ARTUSH EN ZAUR
oktober 2011 / 280 pagina’s / ISBN 978-94-91361-35-7
€ 17,90
Alekper AliyevFragment
omslag nederlandsOpzienbarende roman uit Azerbeidzjan, een relatie tussen Zaur uit het islamitische Bakoe (Azerbeidzjan) en Artush uit het christelijke Yerevan (Armenië). Vanwege de homorelatie en het feit dat de beide geliefden uit twee landen komen die de afgelopen jaren op voet van oorlog leven, is het boek in de regio al direct omstreden. Het derde taboe is echter nog groter. Aliyev heeft namelijk vooral een politieke roman geschreven, waarin hij de regeringsleiders in de Kaukasus, de een nog wat dictatorialer dan de andere, verwijt nationalistische en religieuze sentimenten te laten oplaaien om hun persoonlijke machtsambities te waarborgen. Met oorlogen, conflicten en talloze persoonlijke tragedies als gevolg. Waarvan de lotgevallen van Artush en Zaur slechts een van de velen is. Vanwege het aankaarten van deze taboes werd het boek dan ook direct in Azerbeidzjan verboden. De auteur bevindt zich op de lijst van auteurs, journalisten en webloggers die door de regering nauwlettend in de gaten worden gehouden. En zo af en toe verdwijnt er een na een showproces achter de tralies. Aliyev heeft een meesterwerk geschreven dat kan wedijveren met een ander hoogtepunt uit de Azerbeidzjaanse literatuur, Ali en Nino, en ook vaag herinnert aan “De Vliegeraar”. Er zijn ook vertalingen in het Russisch, Armeens, Georgisch, Engels, Duits, Frans en Spaans en er zou sprake zijn van een Engelstalige verfilming.
alperALEKPER ALIYEV
ARTUSCH UND ZAUR
november 2009 / 288 pagina’s / ISBN –
€ 17,90
Alekper AliyevFragment

omslag duitsArtusch und Zaur wurden in Baku geboren und wuchsen dort auf. Sie gingen zur selben Schule und saßen zusammen am selben Tisch. Irgendwann entdeckten die Jungen ihre gegenseitige sexuelle Anziehung. Dies war in den ersten Jahren des Karabach-Konflikts. Der Krieg trennte die beiden. Artusch zog nach Armenien, Zaur blieb in Baku. Als Erwachsene treffen sie sich in Tblissi (Tiflis) wieder. Sie schwelgen in Erinnerungen, sind noch immer verliebt ineinander und heiraten sogar.
Alekper Aliyevs Roman verursachte einen großen Skandal im südlichen Kaukasus, da er zugleich unterschiedliche Tabus behandelt. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern, einem Armenier und einem Aserbaidschaner, einem Muslem und einem orthodoxen Christen. Aber er behandelt auch den Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan und die Rolle, die politische Führer bei der Entstehung eines solchen Konflikts einnehmen. Letzteres ist der Grund, weshalb die aserbaidschanische Regierung das Buch verboten hat.
Advertentie
%d bloggers liken dit: